Estatutuak

LUIS ELEIZALDE IKASTOLA, KOOP. ELK. izendapenaren bidez, Bermeon irakaskuntza integraleko kooperatiba bat eratu da. Kooperatibak Eusko Legebiltzarrak onetsitako lege hauetan ezarritakoa betetzen du: Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeak zehaztutako printzipioak eta xedapenak, eta ekainaren 29ko 1/2000 Legearen eta abenduaren 1eko 8/2006 Legearen bidez aldatutakoak, bai eta indarrean dauden gainerako lege aginduak eta estatutu hauek ere...