Skip to main content

LUIS ELEIZALDE IKASTOLA, KOOP. ELK. izendapenaren bidez, Bermeon irakaskuntza integraleko kooperatiba bat eratu da. Kooperatibak Eusko Legebiltzarrak onetsitako lege hauetan ezarritakoa betetzen du: Euskadiko Kooperatibei buruzko  abenduaren 20ko 11/2019 Legeak zehaztutako printzipioak eta xedapenak, bai eta indarrean dauden gainerako lege aginduak eta estatutu hauek ere, bai eta, dagokionean, Barne Araudian xedatutakoaren arabera..