Skip to main content

Ekintza hauen helburu nagusia ikasleei euren aisialdia euskaraz antolatzeko aukera ematea da. Lankidetza, talde lana, besteenganako begirunea eta parte hartze aktiboa ekintza hauen helburu direlarik ere.